CrossFit Kids

Tegen Kids 6-9årTegen kids är för våra minsta medlemmar. Dom introduceras till grundläggande rörelser inom CrossFit, tyngdylfting och gymnastik.Med en lekfull prägel kommer dom träna upp sin grundstyrka, kroppskontroll, kondition…